Tag Archives: kiropraktor Roa

Om Meg – kiropraktor Grua | kiropraktor Lunner | kiropraktor Brandbu | kiropraktor Roa @ rb-fysio

Mine spesialområder er innen ortopedisk medisin, idrettsmedisin og trykkbølgeterapi, men jeg har definitivt lengst erfaring fra allmenn fysioterapi.Backlinks Image For Post

Med over 10 års erfaring med pasientmøter har jeg en bred allmenn klinisk bakgrunn, samt god dybde i flere spesialiserte fagområder. Noen av de områdene jeg har mest erfaring med er:

Ved et første møte med deg vil jeg først komme til bunnen i problemet ditt ved å stile mange spørsmål rundt tilstanden din. Dette kalles en anamnese og er en viktig portal for meg når jeg skal klinisk undersøke det samme problemet.

En slik undersøkelse består som regel av en rekke aktive og passive tester som vil gi meg svar på en primær diagnose og alternative diagnoser. Basert på disse funnene vil jeg ofte kunne gi en beskrivelse av tilstanden, hvordan den kan ha oppstått, hvordan man kan bli bra og en eventuell behandlingsplan.

Noen ganger er det tvetydige funn som ikke kan gi noen sikker diagnose. Det kan derfor være hensiktsmessig å henvises til radiologisk undersøkelse, eventuelt en spesialist i annet fagområde.

http://www.rb-fysio.no/om-meg/